Профил на купувача

Осигуряване на билети за въздушен транспорт на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и в чужбина, както и медицински застраховки при служебни пътувания в чужбина, за нуждите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ EАД

ПРЕДМЕТ

  • Срок за подаване на оферти
  • 08
  • Октомври
  • 2019
  • 18:00
  • Публикувана на:24.09.2019
  • № РОП/ПОП:
  • Дейност:
  • Възлагане чрез:събиране на оферти с обява

ДОКУМЕНТИ