Новини и анализи

Фонд на фондовете съвместно с ОИЦ-София представят възможности за финансиране на стартиращ бизнес

Събитието ще се състои на 26.04.2018 г. от 15:00 ч. в гр. София, на ул. „Веслец“ №37 (Конферентната зала в хотел „Лайт“).

23.04.2018

На 26.04.2018 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в гр. София, на ул. „Веслец“ №37 (Конферентната зала в хотел „Лайт“) представител на екипа на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД, съвместно с Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София), ще проведе информационна среща, насочена към стартиращи предприемачи от уязвими групи, компании със социална насоченост и предприятия в начален етап на развитието си. Темата на събитието е „Предприемачи в действие. Финансиране на стартиращ бизнес от еврофондовете“, а фокусът е върху различни видове финансови инструменти и безвъзмездно финансиране на проекти предоставяни от оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“. Поканени за участие са стартиращи фирми и физически лица с намерение да започнат бизнес.

В рамките на събитието представителите на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД ще представят финансов инструмент „Микрокредитиране със споделен риск“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и дяловите инструменти по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, чийто ресурс възлиза на малко над 300 милиона лева и покрива целия жизнен цикъл на едно предприятие: от най-ранната фаза на концепция до финансиране на съществуващи компании с висок потенциал за растеж.

Представители на избраните финансови посредници от ФМФИБ за управление на ресурс от 3,4 милиона лева по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ ще представят финансовия инструмент "Микрокредитиране със споделен риск" и условията за отпускане на микрокредити на стартиращи и социални предприятия с размер на кредитите - от 5000 лв. до 48 895 лв. и срок - до 10 години.

По време на информационната среща ще бъдат представени също актуалните и предстоящи процедури по оперативни програми „Иновации и конкурентоспособност“ и „Развитие на човешките ресурси“, като управителят на ОИЦ-София ще разясни условията, на които трябва да отговарят предприемачите, за да кандидатстват за безвъзмездно финансиране.

Регистрирайте се тук: https://goo.gl/Ws2hbv

Събитието е отворено за медии.