Новини и анализи

100 милиона лева за стартъпи от Фонд на фондовете преди края на годината

Шестима кандидати продължават в надпреварата за 100 милиона лева за създаването на три нови фонда за ускоряване и начално финансиране за стартиращи компании.

07.03.2018

Инициативата се осъществява от Фонд на Фондовете и е финансирана със средства от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Ресурсът от оперативната програма възлиза на 100.3 милиона лева и е обособен за създаването на три отделни фонда:

  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 27.3 милиона лева
  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 35.7 милиона лева
  • Фонд за финансиране на начален етап: 37.3 милиона лева

Едно от условията към кандидатите в процедурата за подбор е тези средства да бъдат допълнени с частно съфинансиране предоставено от тях и други частни инвеститори в размер на минимум 10% за първите два фонда и минимум 30% за третия.Това е предпоставка за успешната работа на фондовете и залог за устойчивост на инвестициите.

На 7ми Март 2018г. комисията за избор на фонд мениджъри за „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ отвори публично получените общо 8 първоначални оферти от 6 участника, респективно за Фонд I и II по 3 броя оферти, за Фонд III: 2 броя.

Този етап от процедурата приключи с провеждане на жребий, чрез който бяха определени датите и последователността за осъществяване на преговори с всеки от участниците. След провеждането им, всеки кандидат ще подаде своите окончателни оферти, които ще подлежат на разглеждане и оценка. Предвид етапа на процедурата фондовете се очаква да заработят преди края на годината.

Целта на Фонд на Фондовете е да подобри достъпа до финансиране на предприемачи с иновативни бизнес идеи чрез създаването на три инвестиционни фонда и чрез стимулирането на бързо развиващата се стартъп екосистема в България. Трите фонда ще покрият почти пълния жизнен цикъл от началната фаза на стартиращите предприятия. Те ще могат да подкрепят, както новосъздадени компании с иновативни бизнес идеи, така и вече съществуващи такива, които имат нужда от капитал, за да направят първите си стъпки на пазара.

Това е първият дялов инструмент, прилаган от Фонд на Фондовете и насочен изцяло към инвестиции в стартиращи предприятия. В края на миналата година Фонд на Фондовете пусна на пазара и дългов инструмент за стартиращи компании предоставящ възможност на фирми с бизнес история от не повече от 2 години да получат микро кредити до 49 хил. лева при изгодни условия. Инструментът е вече на пазара и се предлага посредством двамата избрани финансови посредници „СиС Кредит“ АД и „Микрофонд“ АД.      

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на имейл office@fmfib.bg.