Новини и анализи

Европейската комисия провежда обществени консултации относно бъдещите програми и фондове

23.02.2018

През следващите месеци Европейската комисия ще направи своите предложения относно бъдещето поколение програми и фондове, финансирани от бюджета на ЕС след 2020 година. Тези предложения ще определят и приоритетните области за инвестиции по отношение на растящите предизвикателства, пред които Европа е изправена.

Във връзка с тяхната подготовка, Комисията публикува редица широки обществени консултации с цел да събере възможно най-голям брой мнения и идеи относно пълноценното и целенасочено използване на тези средства. Важността и значението на тези мнения за качеството и обхвата на бъдещите политики, особено на тази на сближаването, е огромно.

Всеки желаещ да сподели мнението си за бъдещето на политиката на сближаване може да направи това на следния електронен адрес (на български език): https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/17c034bf-d01b-4724-bd3a-ef629b1b35cd?surveylanguage=BG

Обществената консултация относно средствата от ЕС в областта на ценностите и мобилността може да бъде достъпена на български език на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/f40b936d-6249-458c-9c34-a94845f763e0?surveylanguage=BG

Консултациите са отворени до 8 март (включително).