Медиите за ФМФИБ

За възможностите на финансовите инструменти говори Светослава Георгиева в предаването "Бизнес среща" по Bloomberg TV

18.01.2018

В интервю за предаването "Бизнес Среща" по Bloomberg TV с водеща Таня Кръстева, Изпълнителният Директор на Фонд на фондовете - Светослава Георгиева говори за възможностите на финансовите инструменти и тяхното прилагане в България.

Тя отбеляза, че Финансовите инструменти /ФИ/ са нов начин за разпределяне на средствата от ЕСИФ и имат все по-важна роля в бюджета на ЕС. Основната цел е по-ефективното инвестиране на публичните средства, мобилизирането на частни инвестиции и възможността за тяхното "повторно" инвестиране - т.нар. "рециклиране" на средствата. Всички тези предимства на ФИ ще се отразят положително на българската икономика. Те не само, ще подсигурят възможности за подобряване на достъпа до финансов ресурс на крайните получатели, но и ще създадат работни места и устойчив икономически растеж.