Новини и анализи

ФМФИБ публично отвори получените заявления от кандидати за мениджъри на "Фонд за ускоряване и начално финансиране" подкрепен от ОПИК 2014-2020

07.11.2017

 

В офиса на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД на адрес гр. София, бул. „Ген. Тотлебен”, № 30-32, ет. 4,в присъствието на представители на медии, комисията по процедурата за избор на финансови посредници отвори получените заявления за участие. Срокът за подаване на заявления на кандидати за участие в процедурата изтече на 6ти ноември 2017г.

Това е първият от този тип дялови инструменти, прилаган от ФМФИБ и насочен изцяло към инвестиции в стартиращи предприятия. Публичните средства от ОПИК за финансовия инструмент са 51.3 милиона евро, функционално разпределени в три обособени позиции, съответно в три отделни фонда, както следва:

  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап I: 14 милиона евро

  • Фонд за ускоряване и финансиране на начален етап II: 18.2 милиона евро

  • Фонд за финансиране на начален етап: 19.1 милиона евро

Целта на процедурата е да се изберат мениджъри и за трите фонда по реда на Закона за обществените поръчки. В определения от възложителя срок до 6 ноември 2017г. са получени общо 16 заявления за участие по обособени позиции, респективно за Обособена позиция I са 5 броя, за Обособена позиция II са 7 броя, и за Обособена позиция III са 4 броя от 10 кандидата. Следва етап на първоначален подбор и проверка на кандидатите, на база подадени заявления, за съответствие с поставените от възложителя критерии. Възложителят ще обяви с решение кандидатите, които преминават на следваща фаза от процедурата и ще бъдат поканени да предоставятпървоначални оферти.

Едно от изискванията към фонд мениджърите е да осигурят частен ресурс в допълнение към публичния от съответно минимум 10% за I-ва и II-ра позиция и минимум 30% за III-та. Възможността на кандидатите да намерят необходимото частно съфинансиране или т.нар. лостов ефект е предпоставка за успешната работа на фондовете и залог за устойчивост на инвестициите.

Фондовете ще могат да инвестират до 1 млн. евро, но ще се фокусират в предприятия в различен етап на развитие. Фондът по първата позиция следва да предостави относително голям брой, съответно по-малки инвестиции, предимно на етап ускоряване, т.е. в подкрепа на зараждащи се бизнес идеи. Фондът по третата позиция може да предоставя по-малко на брой, респективно по-големи инвестиции, подходящи за предприятия в начален етап, които се утвърждават на пазара. От фонда по втората позиция се очаква да изгради портфейл от инвестиции разпределен относително равномерно в двата етапа.

Финансовият инструмент има за цел да подкрепи иновативни бизнес идеи и да стимулира предприемаческата активност, като надгражда постигнатото до момента в предприемаческата екосистема в България. По този начин, Фондът за ускоряване и начално финансиране ще подпомогне обновяването и развитието на българската икономика.

За допълнителна информация и въпроси, може да се свържете с нас и на тел. +359 2 8014050 или на office@fmfib.bg.