Медиите за ФМФИБ

Светослава Георгиева, изпълнитeлeн дирeктор на ФМФИБ ЕАД, представи в интервю за БНР Фонда за ускоряване и начално финансиране

„Целим да надградим постигнатото и да сме в полза на предприемаческа екосистема и стартъп култура в България.“

29.09.2017

ФМФИБ стартира процедура за подбор на финансови посредници по реда на ЗОП за финансовия инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“.

Бюджетът от 100 хиляди лева ще бъде насочен към стартиращи и развиващи се предприятия в програмния район – България.