Новини и анализи

Доклад от пазарни консултации по повод Фонд за ускоряване и начално финансиране ФУНФ

23.06.2017

Във връзка с приключилото пазарно проучване за Финансовия инструмент „Фонд за ускоряване и начално финансиране“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, ФМФИБ изготви и публикува Доклад. На база на стратегията заложена от оперативната програма и следвана от ФМФИБ, пазарните консултации имаха за цел оптимизирането на структурата на финансовия инструмент, отчитайки настоящите потребности на широк кръг заинтересовани лица на пазара, вкл. потенциални финансови посредници. След публикуването на Доклада за пазарните проучвания, ФМФИБ ще финализира техническата спецификация, която ще залегне в документацията по публичната процедура за избор на финансови посредници съгласно националното и европейското законодателство в областта на обществените поръчки.