Новини и анализи

МСП могат да разчитат все повече на ФМФИБ в ролята му на национална институция специализирана във финансов инженеринг

22.03.2017

„Програмен период 2007-2013 г. по отношение на финансовите инструменти даде възможност на бизнеса да се научи как да търси подобен тип финансиране. Проектоносителите намериха правилните модели за комуникация и се образоваха финансово. През настоящия програмен период 2014-2020 г. идва моментът, в който ще се повиши броя на проектите. И ние трябва да подготвени, за да може да отговорим на нужди на пазара с достатъчно количество финансови инструменти. Конкуренцията между самите финансови инструменти, които се предлагат, ще има своя положителен ефект върху икономиката в страната ни.“, каза Валери Белчев, изпълнителен директор на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ). Той взе участие в конференция от поредицата „Конкурентоспособност на българската икономика“ на тема „Финансов инженеринг и финансиране на МСП“, организирана от Института за икономическа политика. Фокусът на дискусиите в рамките на конференцията беше насочен върху ролята на финансовия инженеринг и възможностите за финансиране на МСП.

„За изминалия период ФМФИБ имаше възможност да коментира с пазарните играчи различните видове финансови инструменти. Усетихме кои инструменти са интересни за пазара, усетихме и конкуренцията. Това ни дава увереността съвсем скоро да отворим процедурите за избор на финансови посредници и да предоставим на бизнеса възможността да се възползва от новите Фондове.“, заяви Валери Белчев.

Бяха представени финансовите инструменти, които ФМФИБ ще предлага на пазара, и възможностите за МСП да получат достъп до средствата. „МСП ще имат достъп до финансиране посредством пазарно ориентирани механизми, например чрез предоставянето на заеми, гаранции, капиталови инвестиции и други. Същевременно ще се мобилизира допълнителен ресурс и експертиза от частния сектор.“, подчерта Белчев.

Финансов инженеринг е начина да работим с парите, така че да увеличаваме ефекта и влиянието от инвестицията, която правим. Фондовете дават възможност за финансиране на нови проекти. Също може да се съчетават грантове и финансови инструменти. Това е по-ефективна и устойчива алтернатива за допълване на традиционното финансиране чрез предоставянето на безвъзмездни средства. В допълнение ФМФИБ предвижда средства за гаранции, които даувеличат склонността на банките към поемане на риск. Очакванията са на пазара да излязат много иновативни и интересни проекти. Това коментира в рамките на изказването си Валери Белчев.