Ръководител „Звено за координация"

Ръководител „Звено за координация"

Публикувана на: 03.01.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Ръководител „Звено за координация“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

 • Отговаря за работата на звеното и координира основната му дейност, свързана с подобряване на достъпа до съответните финансови инструменти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за комбиниране на различни типове финансиране
 • Осигурява изготвянето и изпълнението на годишен план за дейността на Звено за координация
 • Осигурява механизъм за връзка с публичните институции и заинтересованите страни
 • Осигурява спазването на координационния модел на работа между Звено за координация и представители на ЕИБ, включително координация с Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси
 • Осигурява координация между Звеното и отделите в дружеството при необходимост от осигуряване на сътрудничество и обмен на информация

Основни изисквания

 • висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация
 • съответстващ професионален опит от поне 4 години в областта на европейски проекти и програми и/или познания в областта на финансиране на МСП
 • опит в управлението на екип
 • опит с и/или добро познаване на европейските фондове и финансовите инструменти в България
 • опит в организиране на информационни събития
 • владеене на писмен и устен английски и български език
 • отлични комуникативни умения
 • познаване на стандартна ИТ техника