Експeрт „Финансови инструмeнти“

Експeрт „Финансови инструмeнти“

Ref.No: ExFI Публикувана на: 22.03.2018

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Финансови инструменти“.

Ако считате, че отговаряте на изискванията и сте решили да кандидатствате, молим да изпратите актуална биография и мотивационно писмо по електронната поща на адрес: hr@fmfib.bg

Изпратените от вас данни ще бъдат разглеждани и съхранявани при стриктна конфиденциалност, в съответствие с изискванията на ЗЗЛД.  Ще се свържем само с кандидатите, одобрени по документи.

Основни отговорности

  • Участие в процеса по управление на финансовите инструменти в съответствие с установените процедури, правила и делегираните регламенти;
  • Участие в организиране и провеждане процеса на подбор на финансовите посредници, които ще прилагат финансови инструменти.
  • Участие в организиране и провеждане на процеса на оценка и подбор на финансовите посредници, които ще прилагат финансови инструменти;
  • Участие в процеса по структуриране на финансовите инструменти;
  • Участие в процеса по мониторинг на изпълнението, събиране на финансовата и нефинансова информация, необходима за измерване на напредъка на финансовите инструменти и съответствието им с правната рамка

Основни изисквания

  • Висше образование (магистърска степен) по икономика, финанси или бизнес администрация (или сродна специалност);
  • Съответстващ професионален опит от поне две години в сферата на инвестиции в дялово участие или рисков капитал / заемни или микро-кредитни операции / гаранционни операции (опит в сферата на инвестициите в дялово участие или рисков капитал ще се счита за предимство);
  • Познаване на нормативните текстове и политики, уреждащи ЕСИФ;
  • Много добро ниво на компютърна грамотност – MS Word, Excel; Владеене на писмен и устен английски език; Отлични комуникативни умения, организираност, аналитични умения, умения за работа в екип