Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

 • Краен срок 13 Ноември

  Ref.No: ExFI

  Експeрт „Финансови инструмeнти“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Финансови инструменти“....

  Публикувана на: 19.09.2017

 • Краен срок 02 Октомври

  Ref.No: EXCRM

  Експерт „Управление и контрол на риска“

  Във връзка със сформиране на екипа ни, търсим да назначим Експерт „Управление и контрол на риска“....

  Публикувана на: 18.09.2017