Кариeри

Политика

Основна цел на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД е подбор на най-добрите кадри, основан на образование и професионална квалификация, академични и/или професионални постижения, личностни качества и потенциал за принос към общия успех.

В ролята си на работодател, Дружеството предоставя равни права за кандидатстване за работа на всички кандидати, като основен критерий за избор е оптималното съответствие на изискванията за заемане на длъжността.

Дружеството е против всякаква дискриминация, основана на пол, раса, националност, политическа принадлежност, религия, социална и културна принадлежност.

Свободни позиции

 • Краен срок 02 Февруари

  Ref.No:

  Експерт „Информационни Технологии“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи експерт „Информационни технологии“....

  Публикувана на: 03.01.2018

 • Краен срок 02 Февруари

  Ref.No:

  Ръководител „Звено за координация"

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Ръководител „Звено за координация“....

  Публикувана на: 03.01.2018

 • Краен срок 02 Февруари

  Ref.No:

  Експерт „Стратегически инвестиции“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Експерт „Стратегически инвестиции“ в отдел „Звено за координация“ ....

  Публикувана на: 03.01.2018

 • Краен срок 02 Февруари

  Ref.No:

  Експерт „Инвестиции в МСП“

  „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД търси да назначи Експерт „Инвестиции в МСП“ в отдел „Звено за координация“ ....

  Публикувана на: 03.01.2018